Wyniki badań laboratoryjnych

Odbiór wyników badań laboratoryjnych
dostępny jest już na naszej stronie:

Odbierz wyniki

Medycyna pracy

W Poradni Medycyny Pracy MEDIQ przeprowadzane są badania okresowe lub wstępne związane z podjęciem pracy zawodowej oraz wystawiane są niezbędne zaświadczenia.
W celu umówienia wizyty, konieczne jest skierowanie z zakładu pracy.

Lekarze Medycyny Pracy

lek. med. Hanna Stańczuk-Kwiatek

lek.med. Lesław Jagas

Godziny otwarcia rejestracji medycyny pracy:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 8:00-16:00
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 11:00-19:00
  • Piątek 9:00-17:00

Usługi medyczne w ramach medycyny pracy dla pacjentów indywidualnych

Lp. Usługa medyczna * Cena
1. Badanie i orzeczenie lekarza medycyny pracy (wstępne, okresowe   i kontrolne) 120 PLN
2. Konsultacja lekarza specjalisty dla potrzeb medycyny pracy  (np. okulista, laryngolog, neurolog i inni) 150 PLN
3. Orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych 140 PLN
4. Badanie i orzeczenie na stanowisko pracy plus orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych 250 PLN
5. Zaświadczenie lekarskie do szkół średnich i wyższych 120 PLN
6. Orzeczenie lekarza medycyny pracy o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego 120 PLN
7. Pakiet Kierowcy – zaświadczenie do prawa jazdy wszystkich kategorii (AM, A, B, C, D) 200 PLN
8. Orzeczenie lekarskie do świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowców 120 PLN
9. Badanie widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia 40 PLN
10. Badanie wzroku OCULUS 50 PLN
11. Badanie do celów medycyny pracy okulistyczne wraz z doborem szkieł korekcyjnych 115 PLN
12. Badanie do celów medycyny pracy dermatologiczne 50 PLN
13. Badanie do celów medycyny pracy laryngologiczne 50 PLN
14. Badanie do celów medycyny pracy neurologiczne 50 PLN
15. Badanie do celów medycyny pracy okulistyczne 50 PLN
16. Badanie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń 630 PLN
17. Badanie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń wraz z wydaniem orzeczenia lekarza medycyny pracy 660 PLN

*Każde badanie dodatkowo zlecone przez lekarza medycyny pracy jest dodatkowo płatne według obowiązującego cennika Kliniki Mediq.

Przebieg badań Medycyny Pracy- ważne informacje dla Pacjenta