Medycyna pracy

W Poradni Medycyny Pracy MEDIQ przeprowadzane są badania okresowe lub wstępne związane z podjęciem pracy zawodowej oraz wystawiane są niezbędne zaświadczenia.
W celu umówienia wizyty, konieczne jest skierowanie z zakładu pracy.

Lekarze Medycyny Pracy

lek. med. Hanna Stańczuk-Kwiatek

Usługi medyczne w ramach medycyny pracy dla pacjentów indywidualnych

 

Lp. Usługa medyczna * Cena
1. Badanie i orzeczenie lekarza medycyny pracy (wstępne, okresowe   i kontrolne) 90 PLN
2. Konsultacja lekarza specjalisty dla potrzeb medycyny pracy  (np. okulista, laryngolog, neurolog i inni) 90 PLN
3. Orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych 90 PLN
4. Badanie i orzeczenie na stanowisko pracy plus orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych 150 PLN
5. Zaświadczenie lekarskie do szkół średnich i wyższych 90 PLN
6. Orzeczenie lekarza medycyny pracy o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego 90 PLN
7. Pakiet Kierowcy – zaświadczenie do prawa jazdy wszystkich kategorii (AM, A, B, C, D) 200 PLN
8. Orzeczenie lekarskie do świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowców 90 PLN
9. Badanie widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia 35 PLN
10. Badanie wzroku OCULUS 45 PLN

*Każde badanie dodatkowo zlecone przez lekarza medycyny pracy jest dodatkowo płatne według obowiązującego cennika Kliniki Mediq.