Wyniki badań laboratoryjnych

Odbiór wyników badań laboratoryjnych dostępny jest już na naszej stronie:

Odbierz wyniki

Lekarze radiolodzy

Lekarze specjalizujący się w radiologii diagnostycznej

Rezonans magnetyczny:

dr Marcin Dziewulski

dr Mateusz Terlecki

dr n. med. Arkadiusz Zegadło

– jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Posiada II stopień specjalizacji z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, nadany w 2003 roku. Od początku drogi zawodowej związany jest z Zakładem Radiologii Lekarskiej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie przy ul. Szaserów. Przez kilka lat pracował i kierował Pracownią Ultrasonografii Dopplerowskiej CSK WIM. Jest kierownikiem Pracowni Tomografii Komputerowej w WIM. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrują się głównie w zakresie nowoczesnych technik obrazowania m.in. zastosowania badań kontrastowych w USG, tomografią spektralną, obrazowaniem naczyń wieńcowych w TK oraz badaniami perfuzyjnymi w Tomografii Komputerowej i Rezonansie Magnetycznym. Tematem jego pracy doktorskiej była diagnostyka dopplerowska tętnic pozagałkowych u chorych z jaskrą. Prowadzi kursy z badania USG oczodołu i gałki ocznej w ramach Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w Zamościu.

Tomografia komputerowa:

dr Marek Sadowski

dr Magdalena Zbikowska

RTG:

dr Anna Winek-Milewska

dr Krystyna Wołoszczuk