Wyniki badań laboratoryjnych

Odbiór wyników badań laboratoryjnych
dostępny jest już na naszej stronie:

Odbierz wyniki

Implantologia stomatologiczna

Implantologia stomatologiczna wykorzystuje zdolności kości ludzkiej do stabilnego i trwałego łączenia wszczepionego implantu z kością, czyli osteointegracji.

Implantem zębowym, jest tytanowy wszczep, zastępujący korzeń utraconego wcześniej zęba, połączony następnie z białą częścią koronową, imitującą naturalną koronę zęba.

Podczas zabiegu wszczepienia implantów stomatologicznych pacjent nie odczuwa dyskomfortu. Implantację można przeprowadzić zarówno natychmiast po ekstrakcji zęba, ale także wiele lat po utracie uzębienia. Decyduje o tym lekarz oceniając warunki panujące w jamie ustnej.

Implantem dentystycznym można zastąpić zarówno pojedyncze zęby, jak i odtworzyć pełne uzębienie uzyskując bardzo naturalny efekt. Liczba implantów koniecznych do rekonstrukcji uzębienia oceniana jest na podstawie stanu kości pozostałych po usuniętych zębach i uzupełnieniach protetycznych.

Pierwszym i bardzo ważnym etapem jest diagnostyka. W klinice MEDIQ przykładana jest duża waga do profesjonalnej oceny stanu zdrowia pacjenta. Tylko bowiem po dokładnym sprawdzeniu stanu kości i przeprowadzeniu ogólnych badań, możliwe jest dobranie najlepszej metody wykonania uzupełnień oraz ocenić zasadność zabiegu.

Implantacja nie jest wskazana głównie u pacjentów cierpiących na poważne choroby układowe z nietolerancją jakichkolwiek ciał obcych w organizmie. Zabiegowi wszczepienia implantów zębowych mogą być poddani pacjenci z cukrzycą pod warunkiem, że nastąpiła stabilizacja choroby.

Okresowo wykluczeni są nałogowi palacze tytoniu, gdyż w przypadku pacjentów bardzo powoli przebiega proces gojenia i osteointegracji, odpowiedzialnej za stabilne połączenie implantu z kością.

Zabieg wszczepienia implantów zębowych może być przeprowadzony w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, zależnie od wskazań i preferencji pacjenta.

Jeżeli badania diagnostyczne ogólnego stanu zdrowia i stanu kości pozwalają na zabieg wszczepienia implantów zębów, do wyboru pozostają różne metody jego wykonania. Zależnie od wyniku badania CT lub rezonansu można dobrać tą najlepszą dla danego pacjenta.

Jeśli występuje konieczność odbudowy kości, zalecana jest metoda dwuetapowa, pozwalająca wypełnić ubytki preparatami kościotwórczymi lub kością pacjenta. W przypadku, gdy stan kości jest dobry, można wykonać zabieg metodą jednoetapową z natychmiastową koroną tymczasową.

Pacjent chcący uzupełnić braki w uzębieniu powinien przygotować:

  • zdjęcie pantomograficzne
  • badanie ogólne krwi
  • informację o przebytych chorobach, urazach i zabiegach operacyjnych
  • listę przyjmowanych leków

Zabieg wszczepienia implantu zębowego wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, obejmującym tylko tą okolicę, która jest operowana lub w narkozie, czyli znieczuleniu ogólnym.

Po zabiegu rana zostaje zaszyta i pacjent może wrócić do domu.

Zdjęcie szwów następuje po minimum 7 dniach od zabiegu. Jeśli planowana jest natychmiastowa odbudowa protetyczna – czyli korona, most lub proteza – pacjent musi odwiedzać gabinet jeszcze kilka razy.

Po 1,5 do 3 miesięcy niezbędna jest kolejna wizyta, w celu przygotowania przyszłej korony. Po zakończonej implantacji co 6-12 miesięcy zalecane są wizyty kontrolne aby mieć pewność, że uzyskane zostały nie tylko piękne, ale też zdrowe i dobrze osadzone nowe zęby.