Laryngologia

Na oddziale laryngologiczym Szpitala MEDIQ Legionowosą przeprowadzane operacje:

•klasyczne operacje nosa, endoskopowe operacje nosa, przegrody i zatok (FESS)
•cewnikowanie zatok (CEZZ), nieoperacyjne udrażnianie zatok
•operacje migdałków
•usuwanie brodawczaków i innych zmian z błony śluzowej
•operacje jamy ustnej i gardła

Operacja są przeprowadzane u dzieci oraz u osób dorosłych.