Zaćma

Zaćma (potocznie cataracta) to postępująca degeneracyjna choroba oczu wywołana mętnieniem soczewki- części układu optycznego oka położonej wewnątrz gałki ocznej. Główne objawy to pogarszająca się utrata ostrości widzenia od początkowo zamglonego obrazu aż do całkowitej ślepoty w przypadku zaawansowanej tzw. zaćmy dojrzałej.
Pacjenci często skarżą się na dwojenie , uczucia rozszczepienia światła , trudności w czytaniu i prowadzeniu samochodu.
Zaćma dotyczy głównie ludzi starszych choć coraz częściej pojawia się w młodszych grupach wiekowych ludzi 30-40 letnich. Przyśpieszyć rozwój choroby mogą zaburzenia metaboliczne ( w cukrzycy, tężyczce), narażenie na promieniowanie rentgenowskie, łuk elektryczny oraz sterydy przyjmowane ogólnie jak też miejscowo.
Zaćma wrodzona stwierdzana jest już u noworodków i wynika z nieprawidłowości w rozwoju płodowym.

Operatorzy

dr n. med. Tesla
lek. med.  Wójcik- Gryciuk
lek. med.  Skurczyński
lek. med. Stanisławska
lek. med.  Szałkowska
lek. med.  Struzik