Wyniki badań laboratoryjnych

Odbiór wyników badań laboratoryjnych
dostępny jest już na naszej stronie:

Odbierz wyniki

Zaćma

Zaćma, potocznie zwana cataractą, to postępująca degeneracyjna choroba oczu wywołana mętnieniem soczewki – części układu optycznego oka położonego wewnątrz gałki ocznej.

Główne objawy to pogarszająca się utrata ostrości widzenia od początkowo zamglonego obrazu, aż do całkowitej ślepoty w przypadku zaawansowanej tzw. zaćmy dojrzałej.

Pacjenci mogą uskarżać się na dwojenie, uczucie rozszczepienia światła, trudności w czytaniu i prowadzeniu samochodu.

Zaćma dotyczy głównie osób w podeszłym wieku, choć coraz częściej pojawia się również w młodszych grupach wiekowych u osób 30-40 letnich.

Rozwój choroby przyspieszać mogą zaburzenia metaboliczne (w cukrzycy, tężyczce), narażenie na promieniowanie rentgenowskie, łuk elektryczny oraz sterydy przyjmowane ogólnie lub miejscowo.

Zaćma wrodzona stwierdzana jest już u noworodków i wynika z nieprawidłowości w rozwoju płodowym.

Operatorzy

dr n. med. Piotr Tesla
lek. med. Anna Wójcik-Gryciuk
lek. med. Marek Skurczyński
lek. med. Anna Stanisławska
lek. med. Violetta Szałkowska