Rehabilitacja dzieci

Zajęcia fizjoterapii prowadzone są indywidualnie, co umożliwia odpowiedni dobór rytmu i intensywności ćwiczeń. Dzięki temu nie wywołuje niepotrzebnego stresu u dziecka i jego rodziców.

Zajęcia fizjoterapii prowadzone są indywidualnie, co umożliwia odpowiedni dobór rytmu i intensywności ćwiczeń. Dzięki temu nie wywołuje niepotrzebnego stresu u dziecka i jego rodziców.

Metoda NDT-Bobath
Fizjoterapia wg metody NDT-Bobath obejmuję diagnozę i terapię następujących nieprawidłowości wieku niemowlęcego i dziecięcego:

  • opóźnienia rozwoju psychoruchowego,
  • zaburzenia rozkładu napięcia mięśniowego,
  • problemy związanych z wcześniactwem,
  • zaburzenia karmienia, ssania, połykania.

W trakcie trwania fizjoterapii NDT-Bobath uczą się również rodzice. Odpowiednie wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, karmienie, noszenie, przewijanie i zabawy z dzieckiem jednocześnie przygotowują do kolejnych fizjoterapii i wzmacniają ich efekty oraz wspomagają prawidłowy rozwój malucha.

Metoda Prechtla
Jest narzędziem diagnostycznym, dzięki któremu dokonujemy funkcjonalnej oceny młodego układu nerwowego. Metoda Prechtla jest niezwykle czuła, szybka i nieinwazyjna, a jednocześnie trafnie ocenia globalne wzorce ruchowe dziecka w wieku do sześciu miesięcy. Obserwujemy niemowlęce ruchy wijące, które po 6-7 tygodniu życia stopniowo przechodzą w drobnookrężne.

Kinesiology taping
Poprzez umiejętne oddziaływanie na mięśnie dziecka, zmniejszamy ich patologiczne napięcie i wspomagamy pracę osłabionych mięśni. Kinesiotaping polega na naklejeniu specjalnego plastra, dzięki któremu mięśnie nadmiernie się napinają. U dzieci stosuje się te terapię także do korekcji niewielkich deformacji, np. wrodzonej stopy szpotawej.