Wyniki badań laboratoryjnych

Odbiór wyników badań laboratoryjnych dostępny jest już na naszej stronie:

Odbierz wyniki

Informacje

Klinika MEDIQ jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej świadczącym usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia specjalistycznego oraz leczenia zamkniętego.

Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia umożliwia ubezpieczonym pacjentom na dostęp do profesjonalnej i kompleksowej opieki medycznej, a stale podnoszący swoje kwalifikacje personel, zapewnia usługi na najwyższym poziomie.

Rozwój oraz modernizacja nadają placówce miano nowoczesnej kliniki, działającej w oparciu o najwyższe standardy. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów, oferta dostępnych usług jest stale wzbogacana.

Systematyczny rozwój oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają klinice pozostawać na pozycji lidera między innymi w dziedzinie okulistyki, czego najlepszym dowodem jest wciąż rosnące uznanie ze strony pacjentów. Profesjonalizm wykonywanych usług potwierdzają ponadto różnorodne rankingi, z których jednoznacznie wynika, że MEDIQ jest doceniany także w innych obszarach medycyny.

Oprócz usług z dziedziny okulistyki, dostępne są świadczenia z zakresu: rehabilitacji, stomatologii, psychiatrii, diagnostyki, laboratoriom, medycyny estetycznej oraz lekarzy specjalistów.

Pacjenci kliniki mogą od 2013 roku korzystać również ze świadczeń komercyjnych w oddziale przy ul. Fabrycznej 6/22 w Warszawie. Oddział ten pozwala pacjentom na dostęp do wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny rehabilitacji, ortopedii i okulistyki.

Zasady udzielania świadczeń w placówkach MEDIQ:

  • wizyty umawiane są na konkretne terminy, ale ze względu na trudny do oszacowania czas ich trwania, wyznaczone godziny są przybliżone
  • pacjent nie może zostać przyjęty przez lekarza bez wcześniejszej rejestracji
  • przed wizytą u lekarza, sprawdzane są w systemie uprawnienia pacjenta do bezpłatnych świadczeń, dlatego też każdorazowo powinien zostać okazany dokument tożsamości
  • podczas wizyty nie ma możliwości załatwiania spraw innego członka rodziny lub innej osoby
  • wyniki badań oraz recepty mogą być odebrane tylko przez pisemnie upoważnione przez pacjenta osoby oraz po okazaniu dowodu tożsamości
  • upoważnienie musi nastąpić w klinice Mediq, w obecności Rejestratorki

Prosimy o zapoznanie się  z zasadami płatności za wydawanie dokumentacji medycznej : 

Odpłatność za dokumentację medyczną 12 2019 – 02 2020