W związku z rozwojem MEDIQ, szukamy kandydatów na następujące stanowiska:

SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ NFZ

Opis stanowiska:

– śledzenie na bieżąco projektów i właściwych aktów prawnych MZ i NFZ – analiza i interpretacja wprowadzonych zmian,
– praca w systemach informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia,
– rozliczanie umów z zakresu POZ, AOS, STM, PSY, SZP: wystawianie faktur, sprawozdawczość,
– nadzór nad prawidłowością rozliczeń w poszczególnych komórkach,
– przygotowywanie wszelkich zestawień i analiz,
– przygotowywanie materiałów niezbędnych do konkursów ofert oraz sporządzanie ofert na świadczenia medyczne do NFZ.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe.
– dobra, praktyczna znajomość zasad rozliczeń świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia,
– doświadczenie w pracy z Systemem Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI),
– umiejętności organizacyjne i komunikacyjne,
– umiejętność pracy pod presją czasu i terminów.

Oferujemy:
– Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat
– możliwość rozwoju w strukturach firmy
– wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i kompetencji
– pakiet socjalny.

CV prosimy wysyłać na adres praca@mediq.pl
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NZOZ MEDIQ Jerzy Petz., zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby procesu rekrutacji, na który aplikuję oraz przyszłych rekrutacji. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) dla potrzeb rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Administratorem danych osobowych zebranych w aplikacji jest NZOZ Mediq Jerzy Petz z siedzibą w Legionowie 05-120 przy ul. Piłsudskiego 20. W spółce powołany jest również Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) dla potrzeb rekrutacyjnych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia aplikacji. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/a aplikacji.
Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertami pracy w NZOZ MEDIQ.
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

LEKARZ RADIOLOG

Główne zadania:

 • wykonywanie i opisywanie badań USG.

Oczekiwania:

 • ukończona specjalizacja radiologiczna,
 • umiejętności interpersonalne i nastawienie na jakość obsługi Pacjenta,

Oferujemy:

 • miłą i przyjazną atmosferę,
 • warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

CV prosimy przesyłać na adres mailowy praca@mediq.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

ANALITYK FINANSOWY

Opis stanowiska:

 • Uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu oraz planów finansowych
 • Kontrola realizacji budżetu oraz planów finansowych
 • Sporządzanie raportów i analiz finansowych
 • Analiza rentowności
 • Kontrola kosztów
 • Współpraca z działami w firmie a w szczególności z działem księgowości
 • Raportowanie do Dyrektora placówki oraz bezpośredniego przełożonego

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ( finanse, ekonomia lub pokrewne)
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • umiejętność tworzenia planów naprawczych
 • znajomość zasad rachunkowości zarządczej
 • dobra organizacja pracy własnej, terminowość

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat
 • możliwość rozwoju w strukturach firmy (w tym: kontroler finansowy, audytor wewnętrzny)
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i kompetencji
 • pakiet socjalny.

CV prosimy wysyłać na adres praca@mediq.pl

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NZOZ MEDIQ Jerzy Petz., zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby procesu rekrutacji, na który aplikuję oraz przyszłych rekrutacji. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) dla potrzeb rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Administratorem danych osobowych zebranych w aplikacji jest NZOZ Mediq Jerzy Petz z siedzibą w Legionowie 05-120 przy ul. Piłsudskiego 20. W spółce powołany jest również Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) dla potrzeb rekrutacyjnych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia aplikacji. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/a aplikacji.

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertami pracy w NZOZ MEDIQ.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

DIAGNOSTA LABORATORYJNY MŁODSZY ASYSTENT

Opis stanowiska:
• Wykonywanie czynności laboratoryjnej diagnostyki medycznej zgodnie z zasadami DPL.
• Rejestrowanie zleceń.
• Przyjmowanie i dystrybucja materiału do badań
• Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.
• Obsługa aparatury pomiarowo-badawczej i pomocniczej.
• Autoryzacja wyników.
• Zapewnienie terminowego wykonania badań oraz dostarczenia prawidłowego i kompletnego wyniku zgodnie z zamówieniem klienta.
• Uczestniczenie w bieżących zadaniach laboratorium.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe.
• Aktualne prawo wykonywania zawodu

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat
• możliwość rozwoju w strukturach firmy
• pakiet socjalny.W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NZOZ MEDIQ Jerzy Petz., zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby procesu rekrutacji, na który aplikuję oraz przyszłych rekrutacji. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) dla potrzeb rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Administratorem danych osobowych zebranych w aplikacji jest NZOZ Mediq Jerzy Petz z siedzibą w Legionowie 05-120 przy ul. Piłsudskiego 20. W spółce powołany jest również Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) dla potrzeb rekrutacyjnych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia aplikacji. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/a aplikacji.
Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertami pracy w NZOZ MEDIQ.
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.