Poradnia zeza

Zez jest chorobą polegającą na nieprawidłowym ustawieniu obu gałek ocznych lub jednej z nich.

Osie widzenia przy patrzeniu w dal nie ustawiają się równolegle, a podczas patrzenia z bliska nie przecinają się w punkcie bliży.

Przyczyny zeza mogą być różne: schorzenia siatkówki, schorzenia nerwu wzrokowego lub zmiany w obrębie mięśni ocznych. Leczenie polega na przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego.