Wyniki badań laboratoryjnych

Odbiór wyników badań laboratoryjnych
dostępny jest już na naszej stronie:

Odbierz wyniki

Diagnostyka obrazowa

Badania diagnostyki obrazowej obejmują:

 • rentgen (RTG)
 • tomografię komputerową (TK)
 • rezonans magnetyczny (RM)
 • holter EKG
 • próbę wysiłkową
 • EKG spoczynkowe
 • ECHO serca
 • gastroskopię
 • kolonoskopię
 • rektoskopię
 • sigmoskopię
 • fiberoskopię
 • cystoskopię
 • mammografię

CENNIK BADAŃ RTG, TK, MR

Rozwiń

Rentgen

Badania wykonywane są od poniedziałku do soboty.

Przeprowadzane są również badania od 0 roku życia.

Badania wykonywane w ramach NFZ 

Do badań wykonywanych ramach NFZ wymagane jest skierowanie od lekarza internisty, pediatry lub specjalisty z wizyty przeprowadzonej w trybie NFZ lub z placówki, z którą MEDIQ ma podpisaną umowę na określone badanie.

Czas oczekiwania na wyniki badania wynosi 2-3 dni robocze.

Badania wykonywane w trybie komercyjnym

Do badań wykonywanych w trybie komercyjnym wymagane jest skierowanie od lekarza internisty, pediatry lub specjalisty z wizyty komercyjnej.

Wyjątkiem jest badanie RTG zęba oraz PANTOMOGRAM (osoba dorosła nie musi posiadać skierowania).

Przygotowanie

Do większości badań RTG nie jest wymagane odpowiednie przygotowanie.

W przypadku RTG kręgosłupa lędźwiowego i jamy brzusznej NALEŻY być na czczo lub co najmniej 6 godzin po posiłku. Należy również zadbać o prawidłowe wypróżnienie, a dzień przed badaniem można zażyć 3×2 tabletki Espumisanu.

Informacja dotycząca narażenia związanego z aparatem rentgenowskim.


Mammografia

Mammografia jest cenną metodą wykrywania raka piersi (najczęstszego u kobiet nowotworu złośliwego) oraz innych nieprawidłowości. W przypadku raka sutka czułość tej metody jest oceniana na 80-95%. Badanie to jest zalecane jako profilaktyczne już po 40 roku życia.

Badania wykonywane w ramach NFZ 

Do badań wykonywanych w ramach NFZ  wymagane jest skierowanie od lekarza ginekologa lub poradni chorób sutka z wizyty w ramach NFZ.

Badania wykonywane w trybie komercyjnym

Na badanie wymagane jest skierowanie – nie ma znaczenia jaki lekarz wystawił.

Cena mammografii 130 zł.


Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa jest rodzajem tomografii rentgenowskiej, tj. metodą diagnostyczną pozwalająca na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje złożenie projekcji obiektu wykonywanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). Urządzenie TK nazywane jest tomografem, a uzyskany obraz tomogramem. Tomografia komputerowa jest szeroko wykorzystywana w medycynie i technice. Tomograf działający w placówce MEDIQ jest tzw. tomografem 16-rzędowym.

Uwaga – między badaniem TK z kontrastem powinno być minimum 7 dni odstępu.

Przeprowadzenie badań i prawidłowość uzyskanych wyników w przypadku badań wykonywanych u dzieci uzależnione są od tego, czy mały pacjent będzie mógł czas wymagany do badania spędzić w całkowitym bezruchu i spokojnie.

Z reguły na badania TK zapisywane są dzieci od 10 roku życia.

Badania wykonywane w ramach NFZ

Do badań wykonywanych ramach NFZ wymagane jest skierowanie od specjalisty z wizyty przeprowadzonej w trybie NFZ.

Czas oczekiwania na wyniki wynosi 7-10 dni.

Badania wykonywane w trybie komercyjnym

Do badań wykonywanych w trybie komercyjnym wymagane jest skierowanie od lekarza internisty bądź specjalisty.

Przygotowanie

 • przed badaniem TK należy być na czczo
 • nie można jeść minimum 5 godzin przed badaniem
 • zalecane jest spożycie wody niegazowanej w ilości co najmniej 0,5l w czasie do godziny przed badaniem
 • pacjenci chorzy na cukrzycę powinni zabrać ze sobą leki na cukrzycę oraz posiadać coś do jedzenia
 • leki przyjmowane na stałe w dniu badania należy przyjąć normalnie
 • na badania należy przynieść wcześniejsze wyniki badań (CT, USG, RTG), o ile były wykonywane
 • w przypadku badań jamy brzusznej należy mieć ze sobą butelkę wody niegazowanej
 • jeśli pacjent używa do czytania okularów, należy zabrać je ze sobą (będą pomocne w wypełnieniu ankiety)

Ważne

Należy zabrać ze sobą aktualny wynik kreatyniny we krwi (wynik jest ważny 14 dni) oraz aktualny wynik eGFR.

W przypadku nadczynności tarczycy należy posiadać aktualny wynik TSH lub dostarczyć zgodę od endokrynologa na podanie kontrastu z jodem.

Kobiety ciężarne lub podejrzewające ciążę mają obowiązek poinformować o tym personel pracowni, ZANIM zgłoszą się na badanie.

Uwaga – nie wykonuje się TK serca i naczyń wieńcowych.


Rezonans magnetyczny

Do badań wykorzystywany jest aparat 1,5 Tesli, wysokopolowy, 16-kanałowy, z tubą o średnicy 60 cm.

Uwaga – między badaniem RM z kontrastem powinno być minimum 7 dni odstępu.

Przeprowadzenie badań i prawidłowość uzyskanych wyników w przypadku badań wykonywanych u dzieci uzależnione są od tego, czy mały pacjent będzie mógł czas wymagany do badania spędzić w całkowitym bezruchu i spokojnie.

Z reguły na badania RM zapisywane są dzieci od 10 roku życia.

Badania wykonywane w ramach NFZ

Do badań wykonywanych w ramach NFZ wymagane jest skierowanie od specjalisty z wizyty przeprowadzonej w trybie NFZ.

Badania wykonywane w trybie komercyjnym

Do badań wykonywanych w trybie komercyjnym nie jest wymagane skierowanie.

Jeśli do badania ma zostać podany kontrast, dopłata wynosi od 100 zł do 400 zł w zależności od wagi pacjenta.

Przygotowanie

 • nie ma specjalnych zaleceń dotyczących przygotowania się do badania RM
 • przed badaniem należy poinformować personel pracowni o wszczepionych protezach, klipsach naczyniowych, ortopedycznych zespoleniach kości lub kręgosłupa
 • jeśli na skierowaniu widnieje zalecenie podania kontrastu, należy posiadać ze sobą aktualny wynik badania kreatyniny we krwi (wynik nie starszy niż 14 dni)
 • jeśli pacjent nie posiada przy sobie aktualnego wyniku badania kreatyniny, można wykonać takie badanie przed RM (cena badania 15 zł)
 • należy posiadać ze sobą wcześniejszy wynik badania (CT, USG, RTG) w celach porównawczych
 • jeśli do czytania pacjent używa okularów, należy mieć je ze sobą podczas badania (będą pomocne w wypełnieniu ankiety)

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA MR PROSTATY

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA MR

 

Przeciwwskazania

 • rozrusznik serca
 • neurostymulator
 • stałe implanty uszne
 • chirurgiczne klipsy naczyniowe starszego typu
 • niektóre rodzaje sztucznych stawów i zastawek serca
 • metalowe opiłki (np. w gałkach ocznych)
 • metalowe płytki lub śruby
 • 1 trymestr ciąży
 • niewydolność nerek w przypadku podania kontrastu

Jeśli pacjent posiada jakiekolwiek metalowe elementy w ciele, powinien uzyskać zaświadczenie od lekarza, że nie są one przeciwskazaniem do wykonania MR.

Ważne

Podczas badania MR pacjent nie może posiadać przy sobie urządzeń elektronicznych (np. zegarka, kart płatniczych, telefonu komórkowego, itp.), ani metalowych (np. guzików, okularów, paska z klamrą, zegarka, kluczy, itp.).

Dodatkowe informacje o badaniu

Podczas badania MR wykorzystuje się fale radiowe i pole magnetyczne. Jest to więc badanie bezpieczne dla pacjenta.

Czas trwania badania MR wynosi od 20 do 50 minut.

 


Holter EKG/Holter ciśnieniowy RR

Holter EKG jest urządzeniem rejestrującym pracę serca przez 24 godziny.

Z urządzeniem Holter EKG nie wolno wchodzić pod prysznic lub zanurzać się w wodzie.

Badania wykonywane w ramach NFZ

Do badań wykonywanych w ramach NFZ wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty z placówki MEDIQ lub z placówki, z którą klinika posiada podpisaną umowę.

Badania wykonywane w trybie komercyjnym

Do badań wykonywanych w trybie komercyjnym wymagane jest skierowanie.

Koszt badania Holter EKG wynosi 190 zł.
Koszt badania Holter RR/Ciśnieniowy wynosi 170 zł.

Czas oczekiwania na wyniki Holter EKG wynosi około 10 dni.

Wyniki Holter RR dostępne są od razu po wykonaniu badania.


Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa przeprowadzana jest na bieżni i jest badaniem medycznym opierającym się na zmianie zależności zapisu EKG pod wpływem zwiększającego się wysiłku fizycznego.

Wzmożony wysiłek fizyczny powoduje większe zapotrzebowanie na tlen, co organizm kompensuje zwiększeniem przepływu krwi przez naczynia wieńcowe.

Badania wykonywane w ramach NFZ

Do badań wykonywanych ramach NFZ wymagane jest skierowanie od specjalisty z placówki MEDIQ lub z placówki, z którą MEDIQ posiada podpisaną umowę.

Wynik próby wysiłkowej dostępny jest natychmiast po wykonanym badaniu.

Badania wykonywane w trybie komercyjnym

Do badań wykonywanych w trybie komercyjnym nie jest wymagane skierownie.

Wynik próby wysiłkowej dostępny jest natychmiast po wykonanym badaniu.

Koszt badania wynosi 220 zł.

Przygotowanie

 • nie wolno palić tytoniu na minimum 3-4 godziny przed badaniem
 • nie należy być najedzonym, można jedynie spożyć lekkostrawny posiłek
 • w dniu badania należy ograniczyć wysiłek fizyczny
 • należy posiadać ze sobą strój sportowy oraz wygodne obuwie

EKG

Badania wykonywane są bez zapisów od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 20:00.

Badania wykonywane w ramach NFZ 

Do badań wykonywanych ramach NFZ wymagane jest skierowanie od lekarza internisty lub pediatry z wizyty przeprowadzonej w MEDIQ w ramach NFZ lub z innej placówki, z którą MEDIQ posiada podpisaną umowę na określone badanie.

Badania wykonywane w trybie komercyjnym

Do badań wykonywanych w trybie komercyjnym nie jest wymagane skierowanie.

Koszt badania EKG z opisem wynosi 60 zł.
Kosz badania EKG bez opisu wynosi 45 zł.


ECHO serca

Badania wykonywane w ramach NFZ

Do badań wykonywanych w ramach NFZ wymagane jest skierowanie od kardiologa z kliniki MEDIQ lub z innej placówki, z która MEDIQ posiada podpisaną umowę.

Badania wykonywane w trybie komercyjnym

Do badań wykonywanych w trybie komercyjnym nie jest wymagane skierowanie.

Koszt badania ECHO serca wynosi 330 zł.

dr hab.n.med. Wojciech Braksator

lek.med. Maria Binkiewicz-Orluk


Gastroskopia

Gastroskopia, czyli wziernikowanie górnego odcinka przewodu pokarmowego (żołądka i dwunastnicy) trwa 15 minut.

Badania wykonywane w ramach NFZ 

Do badań wykonywanych w ramach NFZ wymagane jest skierowanie od lekarza internisty lub specjalisty. Na badanie nie obowiązuje rejonizacja.

Badania wykonywane w trybie komercyjnym

Do badań wykonywanych w trybie komercyjnym nie jest wymagane skierowanie.

Koszt badania wynosi 300 zł.
Każdy wycinek płatny jest dodatkowo 110 zł.

Przygotowanie

 • nie wolno przyjmować posiłków na minimum 8 godzin przed badaniem
 • należy ograniczyć spożycie płynów na minimum 4 godziny przed badaniem
 • do badania w ZNIECZULENIU OGÓLNYM należy posiadać ze sobą GRUPĘ KRWI
 • do badania w ZNIECZULENIU OGÓLNYM (z anestezjologiem) należy posiadać ze sobą wyniki: morfologii, elektrolitów (sód, potas), APTT, glukozy, antygeny, HBs oraz EKG
 • Dodatkowo prosimy aby dostarczyć wyniki badań oraz wypełnioną ankietę anestezjologiczną 7 dni przed planowanym badaniem do gabinetu zabiegowego 216 lub drogą elektroniczną na adres endoskopie@mediq.pl. Po ankietę należy zgłosić się do gabinetu zabiegowego.

Kolonoskopia

Przygotowanie

Na dwa dni przed badaniem należy ograniczyć spożywanie ciężkostrawnych potraw, orzechów, ziaren, chleba wieloziarnistego.

Zalecana jest dieta płynna, np. zmiksowana zupa, jogurt, kisiel, budyń oraz znaczne ograniczenie spożywania owoców i warzyw.

Dzień przed badaniem od rana bez posiłków, dużo pić (woda, herbata, klarowane jasne soku, można ssać landrynki). Przed badaniem należy bezwzględnie zażyć preparat oczyszczający jelito. Środek ten dostępny jest w aptece na podstawie recepty, którą wypisuje lekarz kierujący lub lekarz rodzinny.

Należy wypić 4 litry przygotowanego roztworu FORTRANS:

 • każdą saszetkę rozpuścić w 1 litrze wody niegazowanej lub przegotowanej
 • picie rozpocząć w godzinach 12.00-16.00 (preparat należy wypić w ciągu 2-4 godzin)
 • do preparatu należy dodać sok z cytryny lub grejpfruta
 • można pić wodę, a w przypadku uczucia osłabienia, należy ją posłodzić

W dniu badania nie wolno jeść. Dopuszczalne jest spożycie niewielkiej ilości wody. Na badanie należy zgłosić się z osobą towarzyszącą.

Leki

W przypadku zażywania leków nasercowych i na nadciśnienie, należy je przyjąć zgodnie z zaleceniami, popijając niewielką ilością wody.

W dniu badania nie należy przyjmować leków na cukrzycę. Dopuszczalne jest np. ssanie landrynek.

Leki przyjmowane na rozrzedzenie krwi (SINTROM, ACENCUMAROL, PLAVIX) należy odstawić w porozumieniu z lekarzem kierującym, zastępując je heparyną drobnocząsteczkową np. CLEXAN.

Dokumenty i badania niezbędne do kolonoskopii:

 • skierowanie na badanie
 • dowód osobisty
 • badania krzepliwości krwi APTT lub INR ważne 1 miesiąc
 • wynik badania GRUPY KRWI

Jeśli badanie jest w znieczuleniu z anestezjologiem należy posiadać ze sobą wyniki badań EKG, morfologii, jonogramu (sód oraz potas), grupy krwi i krzepliwości, w chorobach tarczycy wynik badania TSH.

Dodatkowo prosimy aby dostarczyć wyniki badań oraz wypełnioną ankietę anestezjologiczną 7 dni przed planowanym badaniem do gabinetu zabiegowego 216 lub drogą elektroniczną na adres endoskopie@mediq.pl. Po ankietę należy zgłosić się do gabinetu zabiegowego.

Należy posiadać ze sobą również całą dokumentację medyczną, w szczególności poprzednie badania oraz wypis ze szpitala, ukazujące historię choroby pacjenta.

UWAGA! Warunkiem wykonania znieczulenia jest:

 • zapewniony transport do domu w obecności osoby pełnoletniej
 • 6 godzin przed badaniem nie wolno jeść i pić
 • nie należy pić alkoholu 24 godziny przed badaniem i 24 godziny po badaniu
 • w czasie doby po badaniu nie prowadzić samochodu oraz nie obsługiwać urządzeń mechanicznych
 • po badaniu nie należy podejmować ważnych decyzji

Badania wykonywane w ramach NFZ 

Do badań wykonywanych w ramach NFZ wymagane jest skierowanie od lekarza internisty lub specjalisty. Na badanie nie obowiązuje rejonizacja.

Badania wykonywane w trybie komercyjnym

Do badań wykonywanych w trybie komercyjnym nie jest wymagane skierowanie.

Koszt badania wynosi 490 zł.
Każdy wycinek płatny jest dodatkowo 110 zł.

W przypadku konieczności wykonania polipektomii, koszt badania wynosi 510 zł.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KOLONOSKOPII

Zwiń