Wyniki badań laboratoryjnych

Odbiór wyników badań laboratoryjnych dostępny jest już na naszej stronie:

Odbierz wyniki

Pozostałe badania diagnostyczne

Spirometria 

Spirometria jest badaniem polegającym na mierzeniu objętości i pojemności płuc oraz przepływów powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach, w różnych fazach cyklu oddechowego.

Badania spirometryczne wykonywane są od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 20:00.

Badania wykonywane w ramach NFZ

Do badań wykonywanych w ramach NFZ wymagane jest skierowanie od lekarza internisty z placówki MEDIQ lub innej placówki, z którą klinika MEDIQ posiada podpisaną umowę na określone badanie.

Wyniki dostępne są od razu po badaniu.

Badania wykonywane w trybie komercyjnym

Na wykonanie badania spirometrii z próbą rozkurczową należy zgłosić się z własnym lekiem i skierowaniem.

Koszt badania spirometrycznego wynosi 40 zł.

Koszt badania spirometrycznego z próbą rozkurczową wynosi 50 zł.

Wyniki dostępne są od razu po badaniu.


Audiometria

Audiometria jest badaniem słuchu wykonywanym tylko u osób dorosłych i dzieci starszych.

Badania wykonywane w ramach NFZ

Do badań wykonywanych w ramach NFZ wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty z placówki MEDIQ lub z innej placówki, z którą klinika MEDIQ posiada podpisaną umowę.

Wyniki dostępne są od razu po wykonanym badaniu.

Badania wykonywane w trybie komercyjnym

Do badań wykonywanych w trybie komercyjnym nie jest wymagane skierowanie.

Koszt badania wynosi 45 zł.

Wyniki są gotowe od razu po badaniu.


Densytometria

Densytometria jest badaniem polegającym na pomiarze gęstości minerałów tkanki kostnej.

Badania wykonywane są:

  • z kręgosłupa
  • z biodra
  • z biodra i kręgosłupa

Badania wykonywane w ramach NFZ

Do badań wykonywanych w ramach NFZ wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty MEDIQ lub innej placówki, z którą klinika MEDIQ posiada podpisaną umowę na określone badanie.

Badania wykonywane w trybie komercyjnym

Do badań wykonywanych w trybie komercyjnym nie jest wymagane skierowanie.

Koszt badania wynosi:

  • z kręgosłupa 50 zł
  • z biodra 50 zł
  • z biodra i kręgosłupa 80 zł

Biopsja

W MEDIQ wykonywana jest biopsja cienkoigłowa tarczycy, piersi oraz ślinianek.

Badania wykonywane w ramach NFZ

Do badań wykonywanych w ramach NFZ wymagane jest skierowanie od specjalisty z placówki MEDIQ lub z innej placówki, z którą MEDIQ posiada podpisaną umowę na określone badania.

Czas oczekiwania na wyniki wynosi 3-4 tygodnie.

Badania wykonywane w trybie komercyjnym

Do badań wykonywanych w trybie komercyjnym nie jest wymagane skierowanie.

Koszt badania: 250 zł/1 guzek.

Czas oczekiwania na wyniki wynosi 3-4 tygodnie.