Wyniki badań laboratoryjnych

Odbiór wyników badań laboratoryjnych dostępny jest już na naszej stronie:

Odbierz wyniki

Zaburzenia snu i ich wpływ na przebieg i kontrole cukrzycy- Dr Krzysztof Chabros

Wpływ zaburzeń snu na przebieg i kontrole cukrzycy POP