Dr n. med. Piotr Tesla

Mikrochirurg z bardzo dużym doświadczeniem. Specjalizuje się w chirurgii siatkówki i ciała szklistego oraz zaćmy.

Wykonuje operacje witrektomii w  schorzeniach takich jak: otwór plamki żółtej, błona nasiatkówkowa, wylew krwi do ciała szklistego, odwarstwienie siatkówki, zwyrodnienie ciała szklistego, ciało obce wewnątrzgałkowe, przemieszczenie soczewki własnej lub implantu sztucznej soczewki do komory ciała szklistego. W zakresie chirurgii soczewki przeprowadza operacje zaćmy u osob starszych oraz młodszych. Operuje zaćmy wikłające, podwichnięte i zwichnięte do komory ciała szklistego, dojrzałe oraz wykonuje wszczepy wtórne sztucznej soczewki.
Stosuje soczewki jednoogniskowe, toryczne i wieloogniskowe umożliwiające pozbycie się konieczności używania okularów. Dobiera odpowiedni rodzaj soczewek wieloogniskowych dla różnych pacjentów. Zajmuje się również kwalifikacją do iniekcji doszklistkowych oraz terapiami laserowymi. Wykonuje  kapsulotomie, irydotomie i irydoplastyki laserowe oraz fotokoagulacje laserowe.
Posiadam duże doświadczenie w wykonywaniu USG oka.

Jest współautorem (z profesorem Jerzym Szaflikiem) pierwszego w Polsce podręcznika na temat badania pola widzenia pt. „Perymetria” – oraz książki „Jaskra. Kompendium diagnostyki i leczenia” (wraz z Jackiem J. Kańskim). Odbył liczne indywidualne szkolenia kliniczne m.in. w Anglii, na Islandii i w Niemczech.

Wolny czas spędza z rodziną. Lubi książki biograficzne. Rower traktuje jako podstawowy środek komunikacji w Warszawie.