dr n. med. Anna Wójcik-Gryciuk

DR N. MED.   ANNA WÓJCIK-GRYCIUK

 

Specjalista w dziedzinie okulistyki z wieloletnim doświadczeniem klinicznym zdobytym w Katedrze i Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie.

W 2021 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Neuroprotekcja komórek zwojowych siatkówki w jaskrze eksperymentalnej oraz regulacja poziomów BDNF i receptora TrkB w siatkówce i korze wzrokowej po transfekcji AAV2-BDNF” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

W Klinice Mediq zajmuje się chirurgią zaćmy z wszczepem soczewek jednoogniskowych, torycznych oraz wieloogniskowych. Leczy pacjentów ze schorzeniami siatkówki, wykonuje iniekcje doszklistkowe.

Regularnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, szkoląc się na zjazdach krajowych oraz zagranicznych. Uczestniczyła w chirurgicznych modułach szkoleniowych ESASO (European School for Advanced Studies in Ophthalmology) w Lugano, w Szwajcarii.

 

Autorka licznych publikacji, prac naukowych i doniesień zjazdowych:

  1. Wójcik-Gryciuk A, Gajewska-Woźniak O, Kordecka K, Boguszewski PM,

Waleszczyk W, Skup M.

Neuroprotection of Retinal Ganglion Cells with AAV2-BDNF Pretreatment Restoring Normal TrkB Receptor Protein Levels in Glaucoma. Int J Mol Sci. 2020 Aug 29;21(17):E6262.

  1. Dźwiniel P, Gola M, Wójcik-Gryciuk A, Waleszczyk WJ.

Specvis: Free and open-source software for visual field examination. PLoS One. 2017 Oct 13;12(10):e0186224

  1. Wójcik- Gryciuk A, Skup M, Waleszczyk WJ

Glaucoma -state of the art and perspectives on treatment. Restor Neurol Neurosci. 2015;34(1):107-23

  1. Langwińska-Wośko E, Skopiński P, Kołodziejczyk W, Szulborski K, Wójcik- Gryciuk A

A retrospective analysis of the intraocular lens power calculation in cases of sulcus fixation. Klin Oczna. 2011;113(1-3):13-5.

  1. Wójcik-Gryciuk A.

Anti-reflex is Not Everything! Kontaktologia i optyka kliniczna 1/2009

  1. Langwińska-Wośko E, Wójcik- Gryciuk A, Ambroziak AM

Contact lenses and pregnancy. Kontaktologia i optyka kliniczna 1/2008

  1. Wójcik- Gryciuk A

The Trial of Severe Dry Eye Treatment Standardization on the Basis of Wide Spectrum of Topical and Systemic Therapy with Special Emphasis Placed on Oral Pilocarpine Hydrochloride Administration. Kontaktologia i optyka kliniczna 2/2007

  1. Wójcik- Gryciuk A, Ambroziak AM

Acanthamoeba Keratitis in Contact Lens Users. Kontaktologia i optyka kliniczna 1/2007

  1. Langwińska-Wośko E, Gabrysiak- Wąsowska M, Szulborski K, Wójcik- Gryciuk A

Komputer and Vision. Kontaktologia i optyka kliniczna 1(13)/2006

  1. Szaflik J, Prost M., Zaleska-Żmijewska A, Hapunik A, Wójcik- Gryciuk A

The analysis of refractive error in the group of 10000 children and teenagers the age of 6-15 based on examinations in two Polish major regions, Klinika Oczna 3/2004