lek. med. Anna Korczak-Fudalej

W 1988 ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny Odbyła także staże w Klinikach Okulistyki w Warszawie i w Szczecinie. Uzyskała II stopień specjalizacji z okulistyki w Instytucie Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Obecnie zatrudniona w oddziale okulistyki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Od wielu lat leczy chorych z ciężkimi schorzeniami wzroku w Przychodni Rehabilitacji Wzroku PZN w Warszawie.