Pomiar ciśnienia w gałce ocznej

Jedno z podstawowych badań okulistycznych. Pomiar odbywa się metodą aplanacyjną lub bezdotykową.