Krzywa ciśnień

Badanie polegające na pomiarze ciśnienia w gałce ocznej wg schematu zaleconego przez lekarza.