Terapia manualna

Terapia manualna jest to zabieg rehabilitacyjny , w którym terapeuta, wykorzystując odpowiednie chwyty i manipulacje, stosuje specjalistyczne techniki diagnostyczno-lecznicze nakierowane na wykrywanie i leczenie zaburzeń w obrębie stawów, więzadeł, mięśni oraz wzorców postawy, wzorców ruchowych i oddechowych.

Terapia manualna obejmuje:

 • Masaż poprzeczny – oddziałuje na tkanki miękkie czyli: skórę, mięśnie, nerwy, organy wewnętrzne,
 • Mobilizacja – poprawia i zwiększa ruchomość w stawach,
 • Manipulacja – ortopedyczne leczenie, uruchomienie stawu.

Stosowanie terapii manualnej umożliwia:

 • uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji,
 • przywrócenie prawidłowej mechaniki,
 • zabezpiecza przed wykształceniem nieprawidłowych stereotypów ruchowych (np.: zespoły bólowe kręgosłupa)
 • przywraca już utracone (np.: kontrola nerwowo-mięśniowa),
 • umożliwia prawidłowy przebieg procesów przebudowy tkanek po urazach i operacjach,
 • przeciwdziała wtórnym zmianom w układzie kostno – mięśniowym w postaci ograniczeń ruchu,
 • zapobiega powikłaniom w układzie krążenia i oddychania, które mogą wynikać z długiego unieruchomienia.

Zabiegi przyczyniają się do skrócenia czasu leczenia, z jednoczesnym zwiększeniem sprawności ruchowej i zdolności do podjęcia pracy zawodowej, przy równoczesnym ograniczeniu leczenia farmakologicznego.

Zabiegi terapii manualnej skutecznie leczą między innymi :

 • bóle głowy i karku
 • bóle korzonkowe
 • rwę kulszową
 • schorzenia bioder oraz kończyn górnych i dolnych
 • dolegliwości typu migrenowego
 • wady postawy ( np. skoliozy )
 • zaburzenia snu
 • bóle stawów kręgosłupa i kończy