Optyczna Koherentna Tomografia (OCT)

Badanie to pozwala uzyskać przekrojowe obrazy poprzez pomiar opóźnienia czasowego i natężenia światła rozproszonego lub odbitego od wewnętrznych struktur tkanek. Jest to technika bardzo podobna do USG, ale użycie światła zamiast dźwięku zapewnia znacznie lepszą rozdzielczość. OCT na rozdzielczość osiową ok. 10um, niemal 10-20 razy większą niż USG, umożliwiając obrazowanie poszczególnych warstw komórkowych. OCT daje niemal mikroskopowy obraz struktury siatkówki i pogranicza szklistkowo-siatkówkowego, stając się niezbędnym i coraz powszechniejszym badaniem w praktyce okulistycznej. Ważną zaletą tego badania jest także jego nieinwazyjność, a co za tym idzie bezpieczeństwo pacjenta, często obciążonego chorobami nerek, serca, czy alergią na kontrast podawany dożylnie. Optyczna koherentna tomografia doskonale zastępuje, ale często również stanowi dopełnienie do angiografii fluoresceinowej czy indocyjaninowej.
Wzrost chorób cywilizacyjnych do jakich należy np. cukrzyca, czy zmiany degeneracyjne plamik związane z wiekiem (AMD), prowadzących często do nieodwracalnej ślepoty sprawia, że OCT staje się idealną i jednocześnie bardzo precyzyjną metodą we wczesnym diagnozowaniu, a później prawidłowym monitorowaniu leczenia tych chorób.
W Poradni Okulistycznej MEDIQ Legionowo badanie to jest wykonywane m.in. w diagnostyce degeneracji plamki - AMD, błon przedsiatkówkowych, otworów w plamce, zmian naczyniowych, tj. zakrzep żyły siatkówki lub zator tętnicy, zmian obrzękowych (np. w przebiegu cukrzycy, zmian zapalnych), centralnej chorioretinopatii surowiczej, krótkowzroczności, wrodzonych dystrofii plamki, czy niektórych stanów pooperacyjnych.