Jaskra - najnowsza metoda leczenia laserem SLT

Jaskra to choroba powodująca zanik nerwu wzrokowego, co skutkuje osłabieniem widzenia, stopniowym zawężeniem się pola widzenia aż do ślepoty w skrajnych, nie leczonych przypadkach.
Główną przyczyną uszkodzenia nerwu wzrokowego jest jego niedokrwienie wynikające najczęściej z podwyższonego ciśnienia w oku. Podstępną postacią jaskry jest tzw. jaskra z prawidłowym ciśnieniem, gdzie nie stwierdzamy podwyższonych ciśnień śródgałkowych a stopniowe uszkodzenie nerwu wzrokowego wynika z jego niedokrwienia z przyczyn naczyniowych.
W zależności od budowy oka wyróżniamy jaskrę z wąskim, zamykającym się kątem przesączania, dla której charakterystyczne są wysokie skoki ciśnienia śródgałkowego tzw. ostre ataki jaskry z towarzyszącym bólem głowy, wymiotami. Leczeniem z wyboru jest tu tzw. irydotomia YAG laserem - czyli wykonanie "dziurki w tęczówce".
Drugi typ to jaskra z szerokim kątem przesączania. Tutaj leczenie opiera się na stosowaniu miejscowo kropli przeciwjaskrowych a od niedawna z powodzeniem stosowany jest laser SLT, którym wykonujemy selektywną trabekuloplastykę. Zabieg ten powoduje poprawę odpływu cieczy wodnistej z oka a tym samym obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Trwa on kilka minut, jest całkowicie bezbolesny i nie daje żadnych powikłań.
Trabekuloplastykę SLT zaleca się w każdym przypadku jaskry z otwartym kątem przesączania - zarówno we wczesnej jej postaci, gdzie zabieg laserowy może być jedynym leczeniem jak i w okresie zaawansowanych zmian, kiedy leczenie chirurgiczne jest obciążone dużym ryzykiem. Zabieg może być wielokrotnie powtarzany a pełen efekt terapeutyczny osiągamy po 5-6 miesiącach.
Zachęcamy do profilaktycznych badań w kierunku jaskry, gdyż jest to choroba długo nie dająca żadnych niepokojących objawów. Stopniowe zawężanie się pola widzenia postępuje latami i umyka uwadze pacjentów, którzy zgłaszają się do okulisty często z zaawansowanymi uszkodzeniami jaskrowymi.
Nowoczesna diagnostyka okulistyczna w tym badania HRT (laserowa ocena włókien nerwu wzrokowego) GDX (laserowa ocena włókien siatkówki) oraz komputerowe pole widzenia pozwalają wychwycić chorobę w jej wczesnym stadium, co jest gwarancją sukcesu leczenia.