Medycyna Pracy

Zapraszamy ze skierowaniem z zakładu pracy z wyszczególnionymi warunkami szkodliwymi w związku z zajmowanym stanowiskiem. Efektem badania jest wystawienie zaświadczenia, wpisu do książeczki zdrowia. Przeprowadzamy także badania kierowców.