Rehabilitacja seniorów 60+

Rehabilitacja seniorów 60+ – w tym rehabilitacja oddechowo-kardiologiczna

Systematyczna poprawa jakości codziennego funkcjonowania i postęp medycyny mają ogromny wpływ na wydłużanie się ludzkiego życia. Dojrzały wiek ma wiele uroków, jednak spadek aktywności, obciążenia internistyczne, nieprawidłowa dieta, otyłość oraz choroby narządu ruchu powodują, że pacjenci 65+ często skarżą się na różnego rodzaju dolegliwości bólowe i postępującą niesprawność. Dzięki skutecznym działaniom podjętym odpowiednio wcześnie, osoby starsze mogą na dłużej zachować poziom swojej aktywności, co uchroni ją przed pojawianiem się powikłań związanych m.in. ze zbyt małą ilością ruchu.

Główne wskazania rehabilitacji dla osób 60+:

  • Objawy zespołu Parkinsona,
  • Objawy choroby Alzheimera,
  • Ogólne spowolnienie ruchowe,
  • Zwiększone ryzyko upadków
  • Osteoporoza,
  • Zmiany zwyrodnieniowe,
  • Osłabienie długotrwałą hospitalizacją.

Zajęcia odbywają się w grupach 3-4 osobowych.