Konsultacje Kardiochirurgiczne

Konsultacje są przeprowadzane przez prof. nadzw. dr hab. Kuśmierczyka, który zajmuje się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych.